Príjem tovaru na sklad

Pre spoločnosť ARMY ORIGINAL, s.r.o. bolo vytvorené softvérovo-hardverové riešenie je určené pre automatizovaný príjem tovaru pomocou snímania čiarových kódov. Keďže všetky tovary od dodávateľov nie sú čiarovým kódom označené, pri procese prijímania tovaru sa každý tovar označuje etiketou s interným kódom a názvom tovaru. To umožní tovar jednoznačne identifikovať v sklade pri jeho pohyboch a výdaji. Aplikácia výrazne urýchľuje proces prijímania, znižuje chybovať, jednoznačne označuje tovar na sklade a tým pádom urýchľuje aj operáciu výdaja zo skladu. 
Riešenie pozostáva z: 
- aplikácie na identifikáciu a príjem tovaru do MRP (v r. 2014 prepracovanie aplikácie na príjem tovaru do IS Pohoda)
- ručného snímača čiarových kódov
- stolovej tlačiarne čiarových kódov