Ako firmu softvérom posunúť pred konkurenciu

Máte pocit, že stagnujete, nestíhate alebo stále dokola riešite tie isté problémy?

Zastavte sa na chvíľu a ...

Sťažujú sa vám zamestnanci, že pribúdajú faktúry, reklamácie, ktoré treba spracovávať, narastá práca v sklade pri príjme a výdaji tovaru... tieto problémy sa dajú riešiť prijatím ďalších zamestnancov  alebo  cestou automatizácie firemných procesov.

Našim zákazníkom sme pomohli zautomatizovať procesy vo firme – napríklad pri príjme, výdaji tovaru s využitím čiarových kódov, vybavovania objednávok, prepojenia e-shopu s fakturačným/účtovným softvérom, inventarizácii majetku a zásob a iné. Automatizáciu došlo v podniku nielen k urýchleniu jednotlivých činností ale zároveň sa znížila chybovosť. Niektoré môžete nájsť na http://gtservis.sk/referencie/

Vzhľadom na odlišnosti, ktoré každá firma má, je preto nevyhnuté, aby sa softvér v maximálnej miere prispôsobil jej potrebám. Možno nepotrebujete zautomatizovať firemné procesy, možno potrebujete lepšie sledovať a monitorovať procesy, zvýšiť disciplínu v podniku,  alebo integrovať informačné technológie. Neponúkame vám preto softvér vhodný pre každá firmu, ale ponúkame vám vytvorenie softvéru pre potreby tej vašej. Nedajte sa preskočiť konkurenciu. Inovujte, a inovácie vás posunú vpred.

 

Vy viete čo potrebujete zmeniť, my vieme ako to urobiť.