IS Interface

IS interface je riešenie pre malých podnikateľov, malé a stredné podniky, ktoré pri svojej práci využívajú niekoľko malých systémov (e-shop, účtovný systém, objednávkových systém,...). Tieto systémy nie sú navzájom prepojené a preto je potrebné informácie prepisovať z jedného systému do druhého.

Toto riešenie je pre takýchto podnikateľov skutočne veľkou pomocou. Údaje od zákazníkov spracované v eshope, dokáže jednoducho preniesť do účtovného alebo skladového systému (v podobe vydanej faktúry alebo výdajky). Následne môže tieto údaje ďalej poslať cez XML  súbor do databázy prepravných spoločností. Toto je len jedno z možností využite systéme IS interface.

Je možné ho tiež využiť pri prepojení skladového hospodárstva a účtovného systému, alebo fakturačného a účtovného systému (napr. v prípade externého spracovania).

IS interface predstavuje virtuálny tunel, cez ktorý je možné prenášať údaje medzi dvomi a viacerými nezávislými systémami, tak aby sa doba spracovania údajov skrátila na minimum a súčasne sa predišlo chybám, ku ktorým dochádza pôsobením ľudského faktora.