Analýzy systémov

Ponúkame vám služby programátora analytika, ktorý vám pomôže vyšpecifikovať vašu predstavu fungovanie softvéru a následne navrhne dizajn a programátorské riešenie.

Ako proces prebieha?

Na spoločnom stretnutí si s analytikom prejdete vaše požiadavky na nový softvér resp. návrhy na zlepšenie už existujúcich aplikácií. Analytik následne pre vás pripraví analýzu riešenia, návrh architektúry (aký programovací jazyk bude použitý, ako aký typ aplikácie pôjde, či bude aplikácia rozdelená na samostatné funkčné celky,... ) a dizajnu.  Vyšpecifikuje návrh riešenia a zadefinuje úlohy pre programátorov.

Výsledkom dokument, UML diagram, návrh dizajnu.

Vďaka dobre vytvorenej analýze sa predíde rizikám, že systém bude fungovať odlišne od predstavy zákazníka, zložitému rozširovaniu alebo prerábaniu funkčnosti už vytvoreného systému. Analýza riešenia je správnym krokom, ktorý projekt dovedie do finálnej predstavy zákazníka a ušetrí narastajúce náklady na dokončenie projektu.